Información sobre o Xis 4.03
¿Que é o Xis?
¿Como participar?
Área de traballo
¿Quén somos?
Software dispoñíbel
Ligazóns de interese
Galego21

Información e soporte ao produto

O Xis é unha versión "localizada" ao galego do Netscape® Communicator polo Proxecto Xis. Por localización enténdese basicamente tradución. Agora ben, nun produto localizado modifícanse ademais algunhas características no ánimo de amosalo, facelo máis útil para unha determinada comunidade, neste caso a comunidade galegofalante. Unha mostra destas modificacións é precisamente que no menú Axuda, o apartado Información e soporte do produto apunte xustamente a esta páxina, e non a unha páxina da Netscape. Outra modificación importante é a páxina de marcadores distribuída co produto, que inclúe ligazóns a páxinas que consideramos de interese para @s galeg@s. Cómpre aclarar que isto non é algo específico da nosa versión, senón que está dentro dun amplo proxecto de desenvolvemento e localizacións da propia Netscape. 

O proxecto Xis agrupa por medio da rede, no máis puro estilo internauta, un fato de galeg@s preocupad@s polo futuro da súa lingua. Conscientes do impacto a cada paso maior da informática sobre a vida das persoas, e da influencia da lingua de comunicación cos computadores sobre a vida lingüística das persoas, estamos convencidos da necesidade de termos ferramentas informáticas en galego para garantir o futuro da nosa lingua. O proxecto Xis xorde aproveitando a iniciativa da Netscape de permitir a localización do Comunicator1 e fixa como meta ofercerlle á comunidade galega aplicacións de rede en galego adaptadas ás nosas necesidades. 

Por agora aínda non temos traducida a axuda do Communicator. Como solución provisional de compromiso incluímos a axuda da versión brasileira. Ademais do puramente lingüístico, esta solución ten dous inconvenientes non menores: os nome dos programas non coinciden cos do Xis, e os nomes nos menús non sempre coinciden. Nembargantes confiamos na intelixencia dos usuarios para saber empregar a axuda. Polo que respecta aos nomes dos programas, nesta mesma páxina podes ver a correspondencia. 

Se consideras que a falta da axuda en galego resulta intolerábel, ¡estamos de acordo! ¿A que esperas?, únete ao proxecto Xis e colabora na traducción da axuda. 

Mais, ¿que é o Xis? Trátase dun conxunto de ferramentas integradas que permite comunicar, compartir e o acceder á información tanto na Internet, como nunha rede interna. Este conxunto consta dun Navegador, un Xestor de correo, un Xestor de novas, un Editor HTML e as ferramentas de groupware Netcaster e Conference

Navegador

O Navegador Xis, versión localizada do Netscape® Navigator, permite navegar cunha interface intuitiva tanto no océano de información da Internet como nos ríos, ás veces tumultuosos, das intranets corporativas. Con el os usuarios poden acceder dun xeito fácil e seguro a fontes de información variadas, desde os sitios da rede máis recentes a bancos de dados xa consolidados. Entre as súas características pódese salientar: 

 • Interface avanzada e personalizábel.
 • Soporte de Java.
 • Control flexíbel, por parte do usuario, sobre miniaplicacións e animacións.
 • Axuda dependente do contexto.
 • Varios niveis de autorización para miniaplicacións e módulos externos.
Xestor de correo

O Xestor de correo, versión localizada do Netscape Messenger, é unha ferramenta de xestión de correo electrónico versátil e potente, coa cal se pode escribir, enviar e recibir mensaxes de correo electrónico, ricas2 e/ou cifradas. As características máis salientábeis son: 

 • Soporte de padróns abertos, incluíndo IMAP4, SMTP e POP3. 
 • Fornece acceso ó directorio LDAP. 
 • Inclúe un catálogo de enderezos integrado con campos expandidos. O catálogo de enderezos soporta o Netscape Conference. 
 • Permite cifrar e dixitalizar mensaxes de correo electrónico utilizando S/MIME 
 • Organización do correo con filtros e en cartafoles xerárquicos. 
 • Corrector ortográfico. (Aínda non dispoñemos dun corrector galego, mais esperamos poder solucionar isto no futuro). 
Xestor de novas

O Xestor de novas, versión localizada do Netscape Collabra, permite participar con comodidade en foros de debate, tanto públicos como privados. Entre outras, presenta as seguintes características: 

 • Soporte da arquitectura NNTP de padrón aberto con acceso aos grupos de novas da Usenet. 
 • Estructura os grupos de novas utilizando categorías. 
 • Fornece controis de acceso aos grupos privados. 
 • Permite procurar novas a través de todos os grupos. 
 • Permite marcar rexistros importantes ou ignorar outros con ordes do usuario e filtros. 
 • Permite a lectura e o rexistro sen conexión. 
 • Crea e rexistra documentos ricos HTML utilizando o software do compoñente integrado Netscape Composer. 

Editor HTML

O editor HTML, versión localizada do Netscape Composer, é, como o seu nome indica, un editor especialmente deseñado para escribir en formato HTML, o formato padrón da Internet. Ademais de para elaborar páxinas Web, pódese empregar para elaborar documentos nunha intranet, ou mensaxes ricas2de correo electrónico. As súas caraterísticas máis salientábeis son: 

 • Case WYSIWYG na edición, e visión do resultado no navegador premendo nun botón. 
 • Soporte para a publicación FTP e HTTP. 
 • Formatado rico, incluíndo fontes, estilos, aliñamento de parágrafo, e listas marcadas e numeradas. 
 • Corrector ortográfico interno. (Por agora non dispoñemos dun corrector galego, mais esperamos poder solucionar isto no futuro). 
 • Permite arrastar e soltar imaxes, ligazóns e miniaplicacións Java. 
 • Fácil creación e edición de táboas. 
 • Permite a autentificación do usuario para publicar. 

Netcaster

O Netscape Netcaster é unha ferramenta que lle fornece ao usuario de forma dinámica, información tanto procedente dunha intranet como da Internet. Co Netcaster, os usuarios do Xis poden subscribirse a unha canle de contidos -unha fonte de contidos moi semellante a unha canle de radio ou TV- e recibir información que pode ser visualizada xa sen estar conectados. Os recursos de transmisión do Netcaster permítenlles aos usuarios recibiren actualizacións constantes de información en segundo plano, mentres están traballando noutras tarefas. As posibilidades que ofrece son: 

 • Localizar canles da Netscape e un sintonizador Castanet interno que permite acceder ás canles Marimba's Castanet. 
 • Pódese personalizar cómo e cándo se entregan os datos nos contornos de traballo. 
 • O usuario pode "colocar" calquera canle no seu contorno de traballo para crear un ambiente webtop
 • Recursos para descargar "sen conexión" que lle permiten ao usuario baixar contidos e velos cando considere oportuno. 

Conference

O Netscape Conference ofrece solucións de conectividade para interaccións de conferencia en tempo real a través da Internet e de intranets. As sesións do Conference permiten aumentar a efectividade dos grupo de traballo, de departamento e a comunicación interfuncional, permitíndolles aos usuarios navegaren a través de documentos, facer esbozos en colaboración, trocar información e conversar en tempo real c@s compañeir@s en calquera lugar do mundo. Entre as súas posibilidades pódese subliñar: 

 • Integración coa axenda de enderezos do Xestor de correo. 
 • Permite a conferencia de audio/vídeo H.323 e o direccionamento IP dinámico. 
 • Chama a través de módem ou de rede local. 
 • Permite o correo de voz. 
 • Posibilita a transferencia de arquivos. 
 • Soporta módulos externos. 

Outras fontes de información

Netscape Communicator 4 and Navigator 4 FAQ 
Frequently Asked Questions about Communicator 4.x 
Folla de datos (en portugués) 


Notas

[1] Netscape lanza simultaneamente dúas iniciativas de interese para o proxecto Xis; por unha banda permite a localización do Communicator 4.x, e por outra transforma o Communicator 5.x de software de propiedade en software libre, ofrecéndolle o código fonte da versión 5.0 á comunidade internacional. Para máis información sobre os tipos de software, véxase: A Fundaçom para o Software Livre e o projecto GNU 

[2] Mensaxes de correo electrónico escritas en formato HTML. Antes de enviar unha mensaxe rica cómpre estar seguro de que o destinatario ten un xestor de correo que entende o HTML, pois en caso contrario, o que verá o destinatario será unha mensaxe inintelixíbel. 

¿COMO BAIXALO E INSTALALO? 

 1. Báixao indo a esta páxina.
 2. Se tes unha versión posterior á 4.03 do Netscape Communicator instalada, debes desinstalala antes. No caso contrario non terás que facer nada.
 3. Executa o arquivo que acabas de baixar e sigue as instruccións de pantalla.
 4. Baixa o parche para que che funcionen os applets de Java, premendo aquí.
 5. Este arquivo ten formato ZIP; debes extraer só o arquivo 'leme.txt', ler as instruccións que contén, e extraer a continuación o resto dos arquivos deste Zip segundo se indica en 'leme.txt.