Ravachol
Actualizado: 23/07/02

 

 

 

 
PARTICIPA


Neste páxina atoparás información útil sobre como colaborar có proxecto Ravachol. Sempre que poidas, intenta seguir estas indicacións para que as túas colaboracións se vexan reflexadas o máis rápido posible na páxina e os nosos visitantes poidan desfrutar delas.

¿En que podo colaborar?
Idiomas e normativas
Dereitos de autor
¿Como vos envío un artigo?
¿Como vos axudo coa páxina dun grupo?
Tedes un erro...
¿E a mediateca? ¿Como colaboro?
Colaborar con outro tipo de información
Outros xeitos de colaborar

¿En que podo colaborar?

Interésanos calquer cousa relacionada cá música galega, tanto folc como tradicional. En xeral a temática da páxina abrangue só a estes dous tipos de música. Na sección de artigos tamén aparecerán temas relacionados, coma a vestimenta tradicional ou a danza.
Non se publicarán textos, concertos, ligazóns, etc. que fomenten, promocionen ou defendan as bandas de gaitas marciais e os diferentes aspectos das mesmas. Evita, polo tanto, enviar este tipo de cousas.
Todo o que queiras facernos chegar, envíanolo a ravachol@ravachol.org.
Podes enviar artigos, prepara-la información de algún grupo, revisa-la lista de concertos, advertirnos dalgunha nova... Así mesmo podes indicar erros técnicos (ligazóns rotas, páxinas que se ven incorrectamente, etc.) ou de contidos. Tamén aceptamos suxerencias que axuden a mellora-la páxina: novas seccións, milloras no deseño ou estructura da páxina.
Lee a continuación para máis información sobre cómo achegarnos a información.

Idiomas e normativas

Como norma xeral, toda a información publicarase en galego. No caso dos artigos, se o orixinal xa está nesta lingua, publicarase na normativa na que está escrito. Noutro caso, traducirase ó galego, aínda que tamén se publicará o orixinal.

Dereitos de autor

O enviarnos artigos ou fotografías, indicade o autor sempre que sexa posible. Indicade tamén se tedes permiso para publicalo. No caso contrario, tentaremos conseguilo. Para aqueles traballos dubidosos, publicaremos só un extracto. Non se publicarán traballos íntegros de gran lonxitude sen o permiso expreso do autor. As imaxes publicaranse só en formato pequeno.

¿Como vos envío un artigo?

No caso de que desexes que publiquemos un artigo, lembra especificar onde e cando se publicou. No caso de non ser ti o autor do documento, asegúrate de que a súa publicación en internet está permitida.
Podes envialo en calquer formato máis ou menos común (arquivo de texto, documento de Microsoft Word, páxina web...) Se tés fotos ou debuxos que ilustren o artigo podes adxuntalos ó teu envío, indicando se queres unha descripción ou indicación a cada foto. Procura que teñan unha certa calidade.

¿Como vos axudo coa páxina dun grupo?

De cada grupo poñemos sempre a mesma información: historia do grupo, músicos que traballaron nel, discografía (o máis completa posible) e información de contacto (discografica ou similar). De cada disco procuramos pór a lista dos temas que o compoñen, a súa duración, a letra no caso da que a teña e tres ou catros arquivos mp3 de 20 segundos cada un que sexan representativos dentro do disco. Outros formatos (wav e midi) serán apreciados. Tamén incluímos de cada disco outros datos, a portada a tamaño 200*200 e algunha foto da formación no momento de graba-lo disco.
Se non tes toda esa información, non te preocupes: envía o que teñas e nós a completaremos.

Tedes un erro...

Dinos onde nos equivocamos e correxirémolo na seguinte actualización desa sección en concreto. Hai seccións que se actualizan a míudo. Noutras pode pasar máis tempo ata que os cambios se vexan en Internet. En calquera caso, as túas correccións non caerán en saco roto.

¿E a mediateca? ¿Cómo colaboro?

Envía coma sempre os teus arquivos o enderezo de correo electrónico de Ravachol. Indica o título e o autor da peza no caso de que o teña. Asegúrate tamén que a composición non ten dereitos de autor ou que tes permiso para publicala.

Colaborar con outro tipo de información

Podes enviar enderezos de páxinas para que aparezan na sección de ligazóns, bibliografía, datos sobre artesáns e obradoiros, etc. É posible crear unha sección para a información que nos fas chegar que non ten cabida noutras partes da páxina (por exemplo, locais ou tendas de música).

Outros xeitos de colaborar

Podes axudarnos a traducir textos, sexa de castelán a galego ou de galego a castelán. Tamén podes correxir as traduccións realizadas.
Nun futuro existe a posibilidade de traducir algún artigo a outros idiomas como o francés ou inglés.
Noutro senso, as túas ideas sobre como millora-la páxina tamén son benvidas, aínda que dependerán do traballo que teñamos entre mans.

 

 

 

 

SECCIÓNS(c) 2001 Ravachol - proxecto desenrolado dentro de galego21.net
Contacto:
ravachol@galego21.com