Ravachol
Actualizado: 20/02/03

FUXAN OS VENTOS


Grupo imprescindible para comprender os inicios da música folk galega, Fuxan os Ventos (Fuxan, como se lle coñece habitualmente) hai que entendelo dentro dun contexto histórico moi concreto. O grupo fundouse en 1972 e o seu primeiro disco aparece en 1976, un ano despois da morte de Francisco Franco. Comezaba entón un periodo de transición á democracia no que a sociedade poido por fin empregar liberdades ata entón prohibidas.
Fuxan non foi o único xérmolo da liberdade xurdida na época, pero si que foi o que máis amplo éxito tivo, abranguendo o seu público diversas capas sociais e chegando tanto as zonas rurais como as cidades industializadas ou en expansión.
As letras de Fuxan empregaron sempre esa recén conquistada liberdade para denunciar atrasos e protestar por actuacións que pouco a pouco ían sendo levadas a cabo en Galicia.
Reivindicábase así unha Galicia alonxada dos tópicos, preocupada pola súa cultura e o seu futuro, pero sen esquezer outros aspectos máis líricos.
A semente de Fuxan estivo no Colexio Menor do Santísimo Sacramento de Lugo onde coincidirían os seus membros fundadores. Co nome de Folk 72 participan e gañan o primeiro premio do III Festival de San Lucas de Mondoñedo. A canción gañadora titulábase precisamente 'Fuxan os Ventos'. O título da canción pasou a constituir o nome do grupo có que actuarían, tamén gañando, no III Festival Ría de Ares en Pontedume. E 'Fuxan os Ventos' acabou por ser tamén o título do seu primeiro disco.
As principais características do grupo son, sin dúbida, a presencia da voz e as letras das cancións. As letras, ben propias ou de poetas galegos, abrangueron temáticas moi amplas: foron en ocasións reinvindicativas (temas como a emigración, a Autonomía, a ecoloxía, a pobreza...) ou recolledoras dunha tradición oral coa que tivo intenso contacto o grupo. En ocasións ambos aspectos misturábanse, aínda que por pola época só o feito de cantar en galego podía ser xa un xeito de reinvindicación.
A edición de Sementeira, o seu cuarto disco, Fuxan acadan un éxito sen precedentes para un grupo galego. Máis de cen concertos nun só ano, algúns en cidades europeas, outros diante de 20.000 persoas. Fenómeno social, actuaban tanto en grandes escenarios coma nos chamados daquela 'teleclubes' diante de 15 asistentes. O contacto coa realidade social estivo así presente durante a primeira época do grupo.
Fuxan, máis que un grupo, foi un colectivo. Durante a súa historia pasaron pola formación máis de 30 músicos distintos. Pero a súa traxectoria roupeu a continuidade en 1983, momento no que á formación engádeselle un trío de música tradicional e abandonan dous históricos membros, Mini e Mero. Constatouse así a ruptura de feito do grupo tal e como se coñecía ata entón, aínda que algúns dos seus continuasen (e continúan) baixo o mesmo nome. Os membros que daquela marcharan do grupo fundarían o grupo A Quenlla, que continou dalgún xeito o espíritu crítico de Fuxan os Ventos.
Na actualidade Fuxan segue a publicar discos, inspirados na música popular e tradicion, cun grande traballo de arranxos tanto vocais como instrumentais.

DISCOSFuxan os Ventos

(1976)

O Tequeletequele
(1977)

Galicia Canta o neno
(1978)

Sementeira
(1978)

Quen a soubera cantar
(1981)

Noutrora
(1984)

Sempre e mais despois
(1999)

Na memoria dos tempos
(2002)

Recompilatorios


O mellor de Fuxan os Ventos (1993)

Fuxan Os Ventos +
Sementeira + Tequeletequele (1999)

 
 

ARTÍGOS E ENTREVISTAS

Entrevista a Mini realizada por Ravachol
Fuxan os Ventos no rexurdir cultural e autonómico de Galicia por Xesús Mato Mato

LIGAZÓNS

Páxina oficial de Fuxan os Ventos

OUTROS DATOS

Contacto: info@fuxanosventos.net
Compoñentes:
Alfonso Fernández (voz)
Antón Castro (mandolina, frauta, zanfoña, gaita de Northumbrian, voz)
Carme Vázquez (voz)
Xoán L. F. Saavedra (violín, viola, bouzouki, guitarra, mandocello, mandolina, voz)
Tereixa Novo (tamboril, bodhran, triángulo, voz)
Xosé Vázquez (voz)
Ramón Díaz (guitarra, frauta, voz)
Xosé Luis Freire (baixo, voz, acordeón)
Maruxa Fociños (voz)
Pedro Lucas (gaitas, frauta, controlador midi de vento, voz)
SECCIÓNS(c) 2001 Ravachol - proxecto desenrolado dentro de galego21.net
Contacto:
ravachol@ravachol.org