Ravachol
Actualizado: 27/05/2003

DOA


Doa (o nome do grupo significa "agasallo") é un grupo de características particulares dentro do entorno musical galego. Primeiro, por posuír un estilo, ou máis ben, uns estilos particulares. E segundo, por alongar a súa carreira dende 1997, ano da súa fundación, aínda que con só catro traballos editados e multitude de cambios. Nas súas orixes, Doa representou unha constante proba para os ouvintes, o se esforzar por presentar conceptos novos e vangardistas, non doados de consumir por os grandes públicos. De feito, os lanzamentos dos seus discos non van parellos a unha campaña de publicidade, algo ao que si nos teñen afeitos outras agrupacións.
Durante todo este tempo os seus compoñentes foron variando constantemente. Pola súa formación pasaron nomes que posteriormente serían coñecidos ou estarían presentes noutros grupos de maior difusión: Carlos Castro, Miro Casabella, Quintas Canella, Michel Canadá... Tamén traballou con eles o coñecido cantautor Víctor Manuel ou Amancio Prada.
Non pode afirmarse que teñan un único estilo. Máis ben Doa reinterpreta en cada traballo o seu propio xeito de ve-la música galega e afasta o seu traballo das correntes habituais, mergullándose na interpretación libre da música popular, a experimentación, a improvisación musical...
Aínda que a súa música non é únicamente galega (Francia, Alemania, Suecia, Irlanda sonpaíses que teñen presencia no seu repertorio) si xoga un papel determinante, incluídos tamén nos instrumentos.
Sinalar tamén, ademais dos seus polo catro discos, o seu traballo para O bosque animado.

DISCOSO son da estrela escura
(1979 - Reed. 2002)

Polaridade

(1984 - Reed. 2002)

Perfiles

(1986)

Arboretum
(2002)

 
 

ARTÍGOS E ENTREVISTAS

Ligazón exterior:
A historia de Doa en "Crónica do Folc Galego"

LIGAZÓNS

Páxina oficial do grupo: www.doa-music.com

OUTROS DATOS

Contacto
Tlf: (34) 981 212101 - (34) 981 65 32 27
Correo electrónico: doa@doa-music.com
SECCIÓNS(c) 2001 Ravachol - proxecto desenrolado dentro de galego21.net
Contacto:
ravachol@ravachol.org