Ravachol
Actualizado: 16/02/04

 

 

ARTIGOS
Música galega en xeral
  Introducción á música galega (en preparación)
 UN VILANCICO GALEGO NO ANO 1818
Autor: ARMANDO COTARELO

Breve nota sobre un vilancico de 1818.
GALICIA CANTA O MAR (OU VICEVERSA)
Autor: XERARDO F. SANTOMÉ

Análise da vida mariñeiro a partir de coplas de tradición oral.
Instrumentos e formacións
 LEMBRANZA DO PANDEIRO (en castellano)
Autor: FERMÍN BOUZA BREY

O pandeiro galego: descripción e o seu emprego na música tradicional galega.
AVERIGUACIONES SOBRE LA ZANFONA DE FAUSTINO SANTALICES (en castellano)
Autor: JULIO GARCIA BILBAO

Extracto. La recuperación de la zanfona por Faustino Santalices y la zanfona-órgano.
A GAITA DE CANA DE MOAÑA
Autor: XAVIER BLANCO

Pequeno apunte sobre este instrumento: apuntes históricos, xeitos de construcción, estudio comparativo e técnicas interpretativas.
Dispoñible versión en castelán.
 A PERCUSIÓN COMO ACOMPAÑAMENTO DO CANTO NA MÚSICA POPULAR GALEGA
Autor: XOANA PINTOS

Pequeno artigo con descripción e emprego dos instrumentos percusivos máis habituais no canto galego popular, facendo especial fincapé na pandeireta. Tamén reseña a importanci deste tipo de música na sociedade galega.
Grupos e intérpretes
  HOMENAGEM AOS GAITEIROS POPULARES DE A CRUNHA
Autor:
DUBI MÉNDEZ BAAMONDE
Inclúe uma breve biografía dos gaiteiros homenageados: Fernado Álvarez Pardo, José Cardelhe Portos, José Casal, Emilio Corral e Francisco 'Farruco' Paradela.
A MUSICA TRADICIONAL NOS NOMES PROPIOS
Autor: XOSE LUIS CALLE - Historiador da Música
Extracto. Análise da recuperación da tradición da gaita galega a través de tres gaiteiros do seculo XX: Perfecto Feijoo, Avelino Cachafeiro e Ricardo Portela.
Entrevistas
OS CEMPÉS [Novo]
Entrevista a este grupo no que nos falan do seu estilo, os problemas da edición en Galiza e sobre o seuúltimo disco.
Baile tradicional
  Introducción ó baile tradicional galego (en preparación)
 

DANZAS GREMIAIS E PROCESIONAIS DA PROVINCIA DE OURENSE
Extracto. Do libro do mesmo título editado pola agrupación Castro Floxo, extraémos a introducción onde se describen as características principais deste bailes.

Traxe tradicional
 

Introducción ó traxe galego (en preparación)

 O TRAXE POPULAR DE PORTUGAL E DE GALICIA
Un artigo de 1959 onde se comparan as tipoloxías básicas da vestimenta popular dos dous lados do Miño. Dipoñible versión en castelán.
Outros aspectos da cultura galega
 

A CANCIÓN EN GALEGO EXCLUÍDA DA TELEVISIÓN ESTATAL [Novo]
Poucos espacios musicais e marxinación por parte dos programadores son a única resposta que reciben os músicos galegos e as discográficas o achegarse á cadea pública. Un artigo de Mar Barro extraido do semanario A Nosa Terra.

  O RESPEITO DA MUSICALIDADE
Música, sociedade e normalización cultural. "Esta falta de educaçom musical que fortalece a música como valor cultural é um tremendo lastre para toda a infraestructura futura e presente do pais." Un artigo de Ugia Pedreira
  ¿POR QUE NON EXISTE UNA INDUSTRIA DISCOGRÁFICA GALLEGA? [Novo]
La escasa conciencia por parte de los artistas de que la música puede ser un sector industrial y la poca promoción de los productos, algunas de las razones. Articulo de Ángel Varela publicado en La Voz de Galicia el 31/1/2004.

 

Nota: Os presentes documentos foron extraídos de diferentes e moi diversas publicacións. Dado que esta páxina non ten carácter lucrativo, consideramos que a súa publicación non redunda nunha merma de vendas dos autores. Non obstante, se considera vostede que a presencia dalgún documento causa prexuízo algún, comuníquenolo e será retirado de contado.

SECCIÓNS(c) 2001 Ravachol - proxecto desenrolado dentro de galego21.net
Contacto:
ravachol@ravachol.org