páxina principal todos os proxectos de galego21 bótanos unha man queremos saber o que pensades quen está detrás disto  

Nós e o noso traballo
   

Actualmente case non existen productos informáticos en galego xa que para as empresas non é rentábel a traducción dos seus produtos para unha lingua como a nosa. É por iso que moitos usuarios deben utilizar os productos noutras linguas en detrimento da nosa.

Para intentar solucionar este problema xurde galego21.net: unha organización sen fins de lucro, co obxectivo de organizar o desenvolvemento, traducción e espallamento de programas informáticos en galego usando Internet como medio. Deste xeito pretendemos incidir na normalización efectiva do uso do galego no eido da informática.

Para poder asinar convenios con institucións creamos unha ONG que nos respalda e podedes ver os seus estatutos. Tamén están en liña os acordos de colaboración asinados ata o de agora.

O noso traballo vai acadando repercusión nos medios de prensa do país a medida que avanza. Temos en liña algúns destes artigos aparecidos na prensa relacionados co noso traballo.

Todo o traballo levado adiante en galego21.net é feito por xente voluntaria. Nestes intres os voluntarios que estamos a traballar somos:

Serafin Alvarez Rodríguez
Nuria Andión
Iria Baltasar
Manuel Bermudez Blanco
Jesús Bravo Álvarez
Daniel Capelo Borges
Marcos Cabrera
Adolfo Carbón
Manolo de Carnota
Xabier Cid
Alberto Cifuentes
X. Antón L. Dobao
Ana Domínguez Salgado
Christian F
María Fernández
Ramón Flores
Anxo Forxán
Xavier Franco Sabarís
Pablo Galdo
Victor García
Carlos Andión
Antón Gómez Méixome
Darío Janeiro
Santiago López Ponte
Fernando López Uzeira
Salvador Martinez Pardo
Luis Montero
Sabela Núñez Singala
Antón Porto
Carme Río Rey
Ramiro Rodríguez
Xusto Rodriguez Rio
Rafael Román Sesto
Daniel Romero
Susana Sotelo Docio
Ólida Vazquez
Manuel Veiga
Isabel Vaquero
Luis Teira
Xurxo-Adrián Entenza
Carlos Manuel Callón Torres

Camilo Regueiro (coordinador do Proxecto Xis)


© 1998-2000 galego21.net