que utilidade pode ter para un mestre?
Se te encontras na situación de poder ou querer usar ordenadores no teu labor diario, e precisas ferramentas para poder facelo, o lapisdecores pódeche servir para buscares aplicacións, co engadido de estaren en galego e seren gratuítas. Incluímos ademais material de apoio para iniciarse no seu manexo e aplicación.

 

A nosa principal motivación é sermos útiles.
Os integrantes do lapisdecores non obtemos ningún beneficio persoal das
moitas horas que dedicamos a este proxecto.
Agradeceríamosche profundamente que nos envíases as túas opinións


Ademais de contar con potentes e novas ferramentas de traballo, as novas tecnoloxías
poden interconectar os centros de ensino e os profisionais e romper o aillamento no que estamos.

 

 

 
 

anterior
seguinte

 
aplicacións para o ensino galego non universitario