recursos para clic
 
 

Ademáis do contorno clic, os paquetes de actividades elaboradas e o manual, o lapisdecores ofréceche un curso de creación de actividades, co que doadamente podes aprender a desenrolar paquetes de actividades propios, e o ClicRT que permite xerar autoexecutables clic, unha maneira de converter un paquete clic nunha aplicación que funciona autonomamente.

 
 
   
  curso de creación de actividades clic
  O curso consta de 4 módulos nos que se explican as funcións básicas de Clic e se propoñen diversas prácticas e exercicios.
É unha actividade incluída no plan de formación permanente do Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, na modalidade de cursos de autoaprendizaxe con soporte telemático (o que significa que está homologado dentro do programa de formación permanente do profesorado só no territorio catalán, na Galiza non hai ningún acordo oficial asinado en relación a este programa).
 

como descargar o curso?

 
 

curso de creación
Trátase dun documento para Word e compactado en formato zip, ocupa 375kb.
(Para podelo usar terás que descomprimilo cunha utilidade de compresión de arquivos, como por exemplo o WINRAR que foi traducido ao galego polo proxecto XIS de galego21 e que podes descargar gratuitamente.).

 
 
 
 
 

materiais
Se vas seguir o curso de creación, vanche facer falta os seguintes arquivos compactados (formato zip, igual que antes, é dicir, que terás que descompactar) que inclúen os materiais que se empregan no mesmo (cómpre descargalos todos).
prac1.zip (104 Kb)
prac2.zip (1200 Kb)
exer2.zip (275 Kb)
prac3.zip (19 Kb)
prac4.zip (64 Kb)

O curso é autoexplicativo, só tes que descomprimir todos os arquivos e, imprimindo o documento word, ir seguindo as explicacións. Se observares algún erro no documento ou nos arquivos, fáinolo saber

 
 
  clicRT: versión runtime de clic 3.0.
  Esta utilidade é unha versión "recortada" de Clic 3.0 que soamente serve para executar os paquetes de actividades e non permite crear novas aplicacións nin modificalas. Tecnicamente isto denomínase versión "runtime" (en inglés, versión de tempo de execución, é dicir, sen posibilidades de edición. O seu uso resulta especialmente indicado para crear disquetes ou CD-ROMs con aplicacións que se queiran distribuír ou utilizar en ordenadores nos que non se instalara Clic, por exemplo como arranque dun cdrom para que comece automaticamente ao ser inserido no lector sen obrigar ao usuario a instalar nada previamente.
 
 
 

como descargar o runtime de clic3.0?
Podes descargar o arquivo clicrtga.zip (146 Kb)
Áchase en formato zip, comprimido, polo que terás que empregar unha utilidade de descompresión como, por exemplo, o WINRAR, que foi traducido ao galego polo proxecto XIS de galego21 e que podes descargar gratuitamente.

 
 
 

como se usa?


Os pasos que cómpre seguir para utilizar o módulo ClicRT son:
Converter o paquete de actividades que queremos convertir en executable ao formato PCC. Se é un PAC hai que utilizar o programa ClicPac para convertelo.
Crear un cartafol novo e copiar alí o arquivo PCC e os arquivos multimedia necesarios para utilizar a aplicación (WAV, MID, AVI... etc). É importante que sexa un cartafol novo e que se conserven os arquivos orixinais noutro lugar por se for necesario facer algunha modificación posterior.
Descargar o arquivo ZIP da versión correspondente ao idioma que se desexe utilizar e extraer todo o seu contido no cartafol creado no paso anterior.
Abrir unha xanela MS-DOS e situarse no cartafol no que se atopa o paquete de actividades. Por exemplo, se o paquete está no cartafol C:\CLIC\ACT\PROBA deberemos escribir:

C:\WINDOWS>CD \
C:\>CD CLIC\ACT\PROBA
C:\CLIC\ACT\PROBA>


Fusionar coa orde COPY /B os arquivos CLICRT.EXE mailo paquete de actividades. Por exemplo, se o noso paquete leva o nombre PROBA.PCC deberemos escribir:

C:\CLIC\ACT\PROBA>COPY /B CLICRT.EXE+PROBA.PCC PROBA.EXE


Probar o funcionamento do arquivo PROBA.EXE que se acaba de crear.
Borrar os arquivos PROBA.PCC e CLICRT.EXE. Antes de borralos hai que asegurarse que se seguiron as instruccións indicadas no paso 2, xa que unha vez creado o arquivo EXE non se poderá descompactar nin modificar. É moi importante conservar unha copia orixinal do arquivo PCC noutro cartafol.
Se non queremos que o programa utilice o sistema de informes nin ninguna función de accesibilidade (cursor grande, cursor automático...) pódese borrar tamén o arquivo CLIC.INI do cartafol no que estamos traballando. En caso contrario hai que conservar este arquivo e modificar os parámetros tal como se indica no apartado "O arquivo CLIC.INI" da axuda e o manual de Clic.
Copiar no disquete ou o CD-ROM os arquivos do cartafol nos que estivemos traballando. No exemplo ao que nos referiamos, se o paquete non utiliza recursos multimedia soamente deberían quedar os arquivos PRUEBA.EXE e BWCC.DLL. Se houbera arquivos multimedia habería que copialos tamén ao disquete ou CD-ROM que estamos creando.
Se se trata dun CD-ROM podemos crear tamén un arquivo AUTORUN.INF que fará que o programa se poña automaticamente en funcionamento ao inserir o disco no ordenador. Este arquivo pódese crear co caderno de notas de Windows e ten só catro líñas, que no noso caso de exemplo poderían ser:

[autorun]
label=Aplicación de proba
icon=proba.exe
open=proba.exe

Esto fará que o CD se vexa no explorador coa icona de Clic. Se desexamos unha icona personalizada podemos creala con algún programa como ImageEdit, copiar o arquivo ICO ao cartafol e cambiar a liña "icon" para que apunte a ela.

Hai un xeito alternativo de utilizar o programa ClicRT:
En lugar de fusionar o arquivo PCC con CLICRT.EXE pódese editar o arquivo CLIC.INI e modificar a liña "pac", borrando o punto e coma que leva diante e escribindo o nome de paquete que queremos activar. Por exemplo, no noso caso o arquivo CLIC.INI empezaría así:

[Clic]
pac=PROBA.PCC
directorio=.
barajar=15
...

Este sistema obriga a distribuír catro arquivos (CLICRT.EXE, CLIC.INI, BWCC.DLL e PRUEBA.PCC) en lugar de dous (PRUEBA.EXE e BWCC.DLL), pero ten a vantaxe de conservar o arquivo PCC intacto para que os usuarios que teñan o programa ClicPac poidan realizar posíbeis modificacións ou adaptacións.
En todo caso, hai que ter en conta que o sistema ClicRT ten as seguintes limitacións:
Non hai que presupór que os usuarios teñan instalados os descompresores de audio MPEG-Layer3 e MSADPCM. Nas aplicacións que utilicen ClicRT hai que utilizar sempre arquivos WAV "normais", sen comprimir.
O documento de axuda de Clic non está dispoñíbel. O funcionamento das aplicacións debe ser moi intuitivo.
ClicRT non tomará en consideración a configuración local de Clic que o usuario puidera establecer. Esto significa que o sistema de informes non se activará e tampouco se manterán as posíbeis configuracións persoais de cursor automático, grosor do fío, etc.
O módulo ClicRT pódese utilizar en aplicacións comerciais se se respectan estas dúas condicións:
Comunicar previamente ao autor o contido da publicación.
Que na pantalla inicial e na portada da publicación apareza o texto "Aplicación creada co programa Clic" (ou similar) e se cite a URL da web de Clic: http://www.xtec.es/recursos/clic
O autor do programa nin o lapisdecores se poden comprometer a ofrecer soporte técnico aos usuarios finais das aplicacións creadas co módulo ClicRT.

lapisdecores galego21.net 2001