respostas frecuentes a preguntas frecuentes
 
 
 
 1. non podo instalar os paquetes de actividades do lapisdecores ou do "Racó del clic"!
 2. como se poden modificar os paquetes de actividades clic?
 3. como se fan os instaladores EXE das actividades clic?
 4. nalgúns botóns de clic 3.0 aparece unha imaxe errónea
 5. ao facer clic no botón "Fontes" cólgase o programa
 6. teño tarxeta de son pero aparéceme un erro cos WAV das actividades clic
 7. podemos evitar que aparezan mensaxes de erro cando se executan actividades multimedia?
 8. ao pór en marcha clic aparécenme os botóns co texto en inglés
 9. a pantalla de clic aparece co fondo transparente!
 10. creamos unhas imaxes e clic di que o formato é incorrecto
 11. teño creado un debuxo pero clic amósao moi pequeno e nunha esquina
 12. as imaxes aparecen coas cores cambiadas!

queres facer unha pregunta?

 
 
 

non podo instalar os paquetes de actividades do lapisdecores ou do "Racó del Clic"!

Este problema pode ser debido a algunha destas causas:

a) Aparece a mensaxe "Corrupt installation media"
Significa que o arquivo de instalación se corrompeu durante a transferencia por internet. A única solución é borralo e repetir a descarga. Pode aparecer tamén este problema cando se intenta instalar Clic sobre un sistema windows2000 sen os privilexios de instalación de programas, é dicir como usuario sen permiso para a instalación de novo software.

b) O instalador fica parado e solicita o disco número 2
Cando o instalador dun paquete de actividades ocupa máis de 1.4 Mb dividímolo en cachos para facilitar a copia en disquetes. O primeiro anaco ten sempre a extensión EXE e os demais levan o mesmo nome pero rematado en W02, W03... etc. O proceso normal é copiar todos os arquivos a un mesmo cartafol do disco duro e executar o primeiro arquivo, que accederá á información contida nos outros cando sexa necesario. Tamén se pode copiar cada arquivo nun disquete distinto, executar o EXE do primeiro disquete e cambialo cando o instalador o solicite.
O problema pode aparecer cando se descargan arquivos co Internet Explorer 5.0 , xa que nalgúns casos grávase o arquivo co nome cambiado. Por exemplo, pode ser que ao descargar o arquivo COSHUMA.W02 fique gravado no voso ordenador co nome COSHUMA..W02 (con dous puntos) ou COSHUMA.W02.W02 (coa extensión duplicada). Solución: renomear manualmente o arquivo para que teña exactamente o seu nome orixinal (neste caso COSHUMA.W02).

c) O instalador di que teño instalada unha versión antiga de Clic
Os instaladores baséanse na información escrita na sección [Extensions] do arquivo win.ini para localizar o programa clic.exe a partir da asociación coas letras PAC, PCC, ASS... etc. O win.ini modifícase no momento de instalar Clic, pero esta información deixa de ser válida se se move de sitio o cartafol de Clic ou se cambia o seu nome. Por exemplo, se arrastrastes o cartafol de Clic a "arquivos de programa" probablemente atoparedes esta mensaxe de erro. Solución: repetir a instalación de Clic 3.0 indicando o cartafol no que realmente se desexa colocar o programa.

como se poden modificar os paquetes de actividades Clic?

Os paquetes de actividades Clic pódense presentar en dous formatos: paquetes "abertos" (que levan a extensión PAC ) e paquetes "compactos" (coa extensión PCC ). As actividades dos paquetes en formato aberto pódense modificar directamente desde o Clic mediante o menú Edición - Editar a actividade , pero os paquetes compactos están protexidos e non é posible modificalos directamente.
A maior parte dos paquetes de actividades do "Recuncho do Clic" distribúense en formato compacto (PCC), pero pódense converter ao formato aberto (PAC) mediante a utilidade ClicPac, que se instala co Clic.

Os pasos que cómpre seguir para modificar un PCC serían:

 1. Converter o paquete PCC nun PAC mediante o programa ClicPac.
 2. Pór en marcha Clic e, co menú Arquivo - Abrir, buscar o arquivo PCC.
 3. Facer as modificacións nas actividades.
 4. Volver converter o PAC nun PCC para protexelo

  Atoparedes máis información na axuda do programa ClicPac e no manual de Clic.

como se fan os instaladores .EXE das actividades clic?

Estanse facendo cun programa chamado Installmaker que se pode obter en versión shareware (semigratuíto) no proxecto xis de galego21.net. Nesta versión o instalador xerado presenta todos os paneis en galego. Tamén se poden facer cun cun programa chamado WISE 4.0, da empresa Wise Solutions Inc. , que non é posible distribuír xa que se trata dun producto comercial (non shareware). De todos os xeitos, se tendes material clic podédenolo enviar ao lapisdecores (comprimídeo primeiro nun arquivo zip que podedes crear cunha utilidade de compresión como Winrar) e nós encargáremonos de montar o instalador e de situalo como dispoñible na lista de paquetes de actividades para descargar, ademais de supervisar a corrección de todas as actividades.

Juan José Mateo Molina localizou unha versión shareware de WISE (a 2.0), coa que podedes realizar os vosos propios instaladores. Atoparedes o programa e instruccións detalladas nas súas páxinas de aplicacións educativas.

nalgúns botóns de Clic 3.0 aparece unha imaxe errónea

Este erro pode darse esporadicamente con algunhas tarxetas de vídeo ATI . O fabricante recoñece que as súas últimas versións de controladores para Windows 95/98 non son 100% compatibles con aplicacións de 16 bits (e Clic é unha delas!). Como solución propón instalar a versión 5.11 (build 4.10.2330), que polas probas que fixemos compórtase correctamente co Clic. Na web de ATI explícanse as razóns do problema e ofrécese a descarga da versión 5.11 dos controladores.

ao facer clic no botón "Fontes" cólgase o programa

Esto pasa cando se ten unha cantidade esaxerada de tipos de letra instalados no ordenador (máis de 1.000). Clic intenta preparar unha lista con todos os nomes e fica sen memoria. A solución é doada: sacar do cartafol Windows\Fonts os tipos que non se utilicen regularmente e copialos nalgún outro sitio por se algún día son necesarios. Veredes como a maior parte das aplicacións arrancan máis axiña e van máis lixeiras :-)
Atención: Cando se fai limpeza de fontes non se deben tocar nunca os tipos básicos do sistema (Arial, Times NewRoman, Courier New, System...) nin tampouco a fonte Marlett, que é a que Windows utiliza para debuxar os botóns que aparecen nas esquinas das xanelas. Unha boa solución é mover únicamente os tipos de letra que teñan unha data posterior á da instalación de Windows.

teño tarxeta de son e podo escoitar a maioría de WAVs pero sáeme un erro cos das actividades clic

Os arquivos WAV das actividades do Clic están comprimidos nun códec de audio denominado MSADPCM. O instalador de Clic engade este códec cando se executa en Windows 3.x, pero non o fai para WIndows 95 xa que se supón que o leva incorporado de serie. De todos os xeitos, se se realizou a instalación mínima de W95 ou se suprimiron compoñentes pode ser que o códec non estea instalado. Para solucionalo podedes seguir estes pasos:

 1. Pór en marcha o Panel de control de Windows 95
 2. Activar a icona Agregar/Quitar programas
 3. Seleccionar a icona Instalación de Windows
 4. Premer dúas veces en Multimedia
 5. Marcar o recadro Compresión de audio e confirmalo todo. O programa pediravos o disco de instalación de Windows 95 para engadir os códecs.


podemos evitar que aparezan mensaxes de erro cando se executan actividades multimedia?


Nos ordenadores que non teñan tarxeta de son podedes desactivar a interpretación dos arquivos multimedia modificando o arquivo CLIC.INI, que se atopa no cartafol de Clic. Co caderno de notas de Windows hai que cambiar as liñas sonido, midi, wave e mci para que digan "=no" . As modificacións terán efecto a próxima vez que executedes o programa.
O instalador da versión 2.2 detecta se o ordenador ten a tarxeta de son correctamente instalada e, no caso contrario, inhabilita as funcións de reproducción dos arquivos multimedia.

ao pór en marcha clic aparécenme os botóns "Aceptar", "Cancelar", etc. co texto en inglés

Isto pode ser debido a conflictos entre versións distintas do módulo BWCC.DLL que conviven no voso sistema. Soluciónase copiando o arquivo BWCC.DLL do cartafol de Clic aos directorios C:\WINDOWS e C:\WINDOWS\SYSTEM. Se protesta e di que se está a utilizar neste momento reiniciade o ordenador en modo MS-DOS copiádeos manualmente escribindo:
COPY C:\CLIC\BWCC.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM
Ao reiniciar Windows deberían aparecer os botóns en galego.

a pantalla de clic aparece co fondo transparente!

Débese ao mesmo problema formulado na pregunta anterior, pero agravado polo feito de que se trata dunha versión antiga de BWCC.DLL. A solución: copiar o arquivo C:\CLIC\BWCC.DLL ao cartafol C:\WINDOWS\SYSTEM


creamos unhas imaxes con PaintShop Pro e clic di que o formato é incorrecto

Seguramente gardaron as imaxes en formato BMP, subformato "Windows RLE encoded", e o único subformato BMP que recoñece Clic é "Windows RGB encoded". De todos os xeitos, mellor se gravades as imaxes en formato GIF.


teño creado un debuxo co PaintBrush, pero clic móstrao incompleto ou moi pequeno e nun recanto

Cando se crea unha nova imaxe PaintBrush prepara unha superficie de 640x480 puntos. A pesar de que o voso debuxo soamente ocupa unha pequena parte da superficie, PaintBrush gravará a imaxe entera. A solución é gardar soamente aquela área do debuxo que vos interese:

Se traballades co Paint de Windows 95 podedes axustar o tamaño da imaxe arrastrando o punto que se atopa na esquina inferior dereita.
Co Windows 3.1 podedes utilizar a ferramenta de recortar rectángulos de PaintBrush para marcar a zona válida do voso debuxo e utilizar a opción de menú Edición | Copiar a... para gravar soamente a zona marcada. Ao saír de PaintBrush, indicade que NON queredes gravar todo o debuxo (abonda co recorte que xa gardastes previamente).


as imaxes aparecen coas cores cambiadas!

Este problema dáse se utilizades varias imaxes a 256 cores con paletas diferentes. Por exemplo, se nunha mesma actividade hai unha imaxe con 256 grises e outra con 256 tons de azul... necesitaredes amosar 512 cores distintas na pantalla. Se Windows está configurado a millóns de cores non haberá ningún problema, pero se resulta que o tedes a 256 cores estades pedíndolle algo imposible: que mostre 512. Algúns programas soluciónano debuxando tramas en vez de cores puras, pero Clic non incorpora esta función. O resultado: os grises vanse ver azulados, ou os azuis grisallos dependendo de cál é a última imaxe que impón a súa paleta de cores.
A solución: gravar todas as imaxes cunha paleta común. Isto pódese facer dende PaintShop Pro, incrementando o número de cores (menú Colors - Increase color depth - 16 milion colors) e volvéndoo a baixar (Colors - Decrease color depth - 256 colors ) seleccionando neste segundo paso a opción Palette - Standard e Error diffusion.

Outra posibilidade que ofrece mellores resultados é utilizar o programa Jasc Batch Master , que podedes atopar na sección de recursos , para calcular e aplicar a paleta óptima a todas as imaxes. A función que cómpre seleccionar é Apply fully optimized palette, e é recomendable marcar sempre o recadro Include Windows colors.

  lapisdecores. galego21. 2001