complementos

Clic traballa con actividades e paquetes de actividades, pero os contidos non textuais das actividades (imaxe, son, vídeo,...) precisan doutras aplicacións/programas para a súa xeración ou modificación. Velaquí tes de onde poder conseguir este tipo de recursos complementares. Non todos eles están traducidos ao galego (en galego21 só podemos ir incorporando ao galego os programas que quedan libres de dereitos ou os autores autorizan a traducir), pero todos son de uso libre ou semilibre ( freeware ou shareware) .

 

 

 
 

Algúns destes complementos serannos imprescindibles, outros, en troca, só teñen un uso limitado ao tipo de actividades que pretendamos facer.

  1. Edición de imaxe
  2. Edición de son
  3. Edición de música
  4. Edición de vídeo e animacións
  5. Outros editores
  6. Utilidades de arquivo
 
 

lapisdecores galego21.net 2001