asesoría sobre clic

Alén de todo o material que pode proporcionarche o lapisdecores para usar ou desenrolar actividades clic en galego, sabemos que moitas veces xorden dúvidas ou obstáculos que poden desanimar calquer labor por máis entusiasmo que se poida pór nel. Por iso o lapisdecores mantén unha liña aberta de asesoría sobre clic (e en xeral sobre o emprego das novas tecnoloxías no ensino) que che presentamos.

 

 

Axuda inicial

 
 

Antes de recorrer á asesoría para solucionar calquer dúvida ou problema, rogámosche que revises o material dispoñible, por esta orde:

 
  Pero se non é o caso e ningún destes recursos ten a información que buscas, intenta isto  
 

 

 
 

 

lapisdecores galego21.net 2001