AS-PG galego21.net galego21.net galego21.net CIG-Ensino
Concello de Ferrol Concello de Pontevedra Concello de Vigo Concello de Santiago Concello de Lugo
       
Recursos Educativos
   
¿Que é Ciberlingua?
¿Que facemos?
¿Que fixemos?
Recursos Educativos
Dosier de Prensa
Contacta connosco
       
         
   

Portais e buscadores galegos | Outros buscadores | Enderezos institucionais | Universidades | Xornais ou revistas galegos | Editoras e librerías galegas | Inglés | Francés | Educación infantil e primaria | Lingua, literatura e cultura galegas | Música | Física e química | Tecnoloxía | Ciencias naturais | Matemáticas | Lingua española | Latín e grego | Xeografía, historia e filosofía | Educación física | Cociña e pastelaría | Rama sanitaria | Orientación educativa | Xogos na Rede | Centros educativos galegos non universitarios | Recursos educativos en Xeral Recursos para pais e nais | Recursos sobre APAS e ANPAS |Diccionarios, glosarios e libros de estilo en galego | Diccionarios noutras linguas | Outros recursos

GUÍA DE RECURSOS DE CIBERLINGUA

(Versión HTML)

DEPORTES

Círculo Racinguista:
http://www.circuloracinguista.org

Club Alpino Manzaneda
http://www.arrakis.es/~ppnovo/cam/indexg.htm

Moto Club Compostela
http://members.es.tripod.de/MOTOCLUB/index.htm

Benfica de Lisboa
http://www.slbenfica.pt

F.C. Oporto
http://www.fcoporto.pt

Sporting Clube de Portugal
http://www.sporting.pt

En Xogo
http://www.enxogo.com

Fluminaura. Auga e Montaña
http://geocities.com/fluminaura/

Desafío 8000
http://www.desafio8000.com/html/ga/home/index.html

Ciclismo de Montaña en Galicia
http://web.jet.es/pplima/ciclismo.htm

Federación Galega de Pesca
http://www.webmercurio.com/FGP/

CDU Lugo-Rugbi
http://www.euitarugby.dr.ag/

Galicia Olímpica
http://www.galiciaolimpica.com/

RTVG- Resultados deportivos
http://www.crtvg.es/deporte01/priportadaflash.html

Siroco Rally-Narón
http://inicia.es/de/sirocoteam/

Club de Remo de Esteiro
http://www.esteiranaremo.com/

Club de Remo Amegrove
http://www.amegrovecr.com/


BANDA DESEÑADA

Banda deseñada en Cultura Galega
http://www.culturagalega.org/especiais/banda/

Xornadas de banda deseñada
http://www.terra.es/personal/casaxou/

A páxina de Henrique Torreiro
http://www.geocities.com/htorreiro/index.html

Xabarín Club
http://www.crtvg.es/xabarin/prixaba.htm

A páxina de Kike Benlloch
http://www.simil.com/kikebenlloch/x_comics.htm

Polaquia
http://www.simil.com/polaqia/

Gorka
http://dreamers.com/personajes/gorka/principal.html

Comikaze
http://members.es.tripod.de/comikaze/

Anamarciana
http://www.geocities.com/EnchantedForest/6209/indexana.html

Ameixa Cómics
http://personal.redestb.es/ferreiro/

Calvin & Hobbes
http://www.terravista.pt/baiagatas/2465/calvinhobbes/

Museo do Humor de Fene
http://www.vieiros.com/museohumor/museo.html

Synapsis
http://www.simil.com/synapsis/comic.htm

Marcos Paz Navas
http://www.artegalega.com/article.php3?mode=flat&sid=20001007135046

Humor Gallego
http://www.gpx.es/humor/humor.html


MÚSICA

7LVVAS
http://www.ctv.es/USERS/lv7/

Conservatorio de Lalín
http://usuarios.tripod.es/folque/

Durindaina
http://www.arrakis.es/~camilor/

Altofalante
http://www.altofalante.net

Universidade Popular de Vigo
http://www.universidadepopular.com

Fía na roca
http://www.fianaroca.com

Bravu.net
http://www.bravu.net/

Luar na Lubre
http://www.luarnalubre.com

Mercedes Peón: ¡ ISUÉ !
http://www.terravista.pt/baiagatas/6011/mpeon.htm

MP3 en U-LO.com
http://www.u-lo.com

Diplomáticos de Monte Alto
http://www.simil.com/dma/

Tróspiros da Cañha
http://usuarios.tripod.es/trospiros/index2.html

Radio CG
http://www.culturagalega.org/rcg/index.htm

Rodrigo Romaní
http://www.multimania.com/galicia/galego/musicos/romani/romani.htm

Proxecto Ravachol
/ravachol/

Susana Seivane
http://www.multimania.com/galicia/galego/musicos/seivane/seivane.htm

Xosé Manuel Budiño
http://www.xosemanuelbudino.com

O Son da Terra
http://www.multimania.com/galicia/

Galiza Rock
http://usuarios.tripod.es/xacas/PRINCIPAL.htm

Rastreros
http://members.es.tripod.de/rastreros/

Rebelde Rojito
http://www.arrakis.es/~erreerre/gal/frames.htm

Los Suaves en galego
http://members.tripod.com/~Mariospr/

Saraibas
http://www.saraibas.es.org/index.htm

Revista Ómnibus
http://www.revistaomnibus.com/musica.html#1

O cantar do arrieiro
http://bally.fortunecity.com/boyle/229/index.html

A páxina de José J. Presedo
http://www.arrakis.es/~jpresedo/

Aula de Música Tradicional
http://www.virtualciber.net/~gomesmouro/

A volta do agro
http://teleline.terra.es/personal/uxio70/

The Milesians
http://www.milesians.com/index.gal.html

Ghastas pista?
http://www.pangalaica.com/ghastaspista/

Airiños de Fene
http://www.airinhosfene.es.vg/default2.htm

Ávalon
http://avalon-folk.com/galego/index.htm

La Familia Feliz
http://www.iespana.es/camposs/gindex.htm

Smashing Pumpkins
http://members.tripod.com/~rcledo/pumpkins/

Rock Bravú
http://www.lander.es/~lmisa/bravu.html

Festival do mundo celta
http://www.festivaldeortigueira.com/

Panxoliñas en mp3
http://www.vieiros.com/nadal2001/panxolinhas.html

Túzaros, Papaqueixos e Zënzar en mp3
http://www.vieiros.com/nadal2000/


LITERATURA

Asociación Galega de Ciencia Ficción
http://agasf.org

Kiko Neves
http://www.arrakis.es/~kikoneves/

Literatura Galega hoxe
http://crtvg.es/libros/inicio.html

Paulo Coelho
http://www.paulocoelho.com.br

Salitre
http://www.geocities.com/jaure2000/

Manuel Rivas
http://www.lander.es/~lmisa/rivas1.html

Suso de Toro
http://www.ywz.com/susodetoro/

Poetas na rede
http://perso.wanadoo.es/litoun/indicepoetas.htm

O Q do mundo
http://www.ctv.es/USERS/luz/home.htm

Ximnasio de Acadedemo
http://www.ctv.es/USERS/mforca/home.htm

Museo Castelao
http://www.museocastelao.org/

Nova Fantasía
http://www.novafantasia.com

Andar21
http://andar21.fiestras.com

Andel Virtual
http://www.andelvirtual.com

Castelao na rede
http://castelao.tripod.com/


LIBROS PARA DESCARGAR

Biblioteca Virtual Galega
http://bvg.udc.es/

Biblioteca Virtual da literatura universal en galego
http://www.bivir.com/

Proxecto Tomiño
http://www.milprimaverasmais.org/tominho/index.html

Retorno a Tagen Ata
http://www.xerais.es/html/libros/tagen_ata/

Males de cabeza
http://www.vieiros.com/malesdecabeza/

Ícaro
http://www.vieiros.com/nadal2000/icaro.pdf

Martázul
http://www.vieiros.com/nadal2001/Martzul1.pdf

Conto de Nadal
http://www.vieiros.com/nadal2001/Contodenadal.pdf

Por conto alleo
http://www.vieiros.com/rlts.asp

Os veos da paisaxe
http://www.vieiros.com/nadal2000/os_veos_da_paisaxe.PDF

O libro dos cans
http://www.vieiros.com/nadal2000/o_libro_dos_cans.PDF

Breviario Enciclopédico
http://www.lavozdegalicia.com/reportajes/aniversario/Eladio.pdf

Álvaro Cunqueiro na Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.com/biblioteca/cunqueiro/cunqueiro.pdf

O xabaril branco
http://www.lavozdegalicia.com/biblioteca/xabaril/xabaril.pdf

Murguía na Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.com/biblioteca/murguia/libro/Murguia.pdf


LINGUA

Galego.org
http://www.galego.org

AGAL
http://www.agal-gz.org

Ciberirmandade da Fala
http://www.ciberirmandade.org/

A Mesa pola Normalización Lingüística
http://www.amesanl.org/inicio.html

A páxina de Matuquín
http://www.staki.com/matuquin/

Proxecto Rábade
http://www.milprimaverasmais.org/rabade/index.html

PINTURA E IMAXE

Arte Galega
http://www.artegalega.com

Colección de pintura de Caixa Nova
http://www.coleccioncaixanova.com/

Asociación Galega de Productores
http://www.agapi.org

Asociación Galega de Guionistas
http://www.esferobite.com/agag/index.html

Cine en Cultura Galega
http://www.culturagalega.org/cine/index.htm

Anxo Sebas
http://galeon.hispavista.com/arousa/sebas_anxo.htm


MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A Nosa Terra
http://www.anosaterra.com

Radio Televisión de Galicia
http://www.crtvg.es

La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.com

O Correo galego
http://www.ocorreogalego.com/

A contrafío
http://www.acontrafio.com


CIENCIAS NATURAIS

Canalciencia.com
http://www.canalciencia.com

Casa das Ciencias
http://www.casaciencias.org/MenuBarra/MenuFrame-G.html

Ciência Viva
http://www.ucv.mct.pt/home/

Física para vagos
http://www.geocities.com/vilaespesa/index.html

Botanical
http://www.geocities.com/capecanaveral/hall/1244/botanical7.htm

O sobreiro e a cortiça
http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/sobreiro/

Cientic
http://www.cientic.com/

MATEMÁTICAS

Álxebra Matricial
http://fresno.pntic.mec.es/~jvaamond/walxebra/index.html

Estatística
http://alea-estp.ine.pt/

HISTORIA

Museo do Pobo Galego
http://www.museodopobo.es

Museo Castelao
http://www.museocastelao.org

Petroglifos por teléfono
http://web.jet.es/jose_barral/petro1.htm

O Castro de Viladonga
http://www.aaviladonga.es/ga/index.htm

 

SOFTWARE EN GALEGO

Proxecto XIS
/xis

Proxecto Lapisdecores
/ldc

Ferramentas na Rede
http://edu.xunta.es/dxpl/ferramentas/ferramentas.htm


XOGOS NA REDE

Xoga con nós
http://edu.xunta.es/xogos/

Bótalle unha man a Xocas
http://www.vieiros.com/leiteira/xogo/cota.html

U-lo nenos e nenas
http://www.u-lo.com/paxinas/nenos/index.htm

Xogos da Taiga
http://www.interbook.net/personal/ataiga/xogos.htm

Xogos da Lingua
http://perso.wanadoo.es/minhoca/npeg/recursos/xogos/xogos.html

O misterio das 7 pezas
http://www.iaga.com/concellosantiago/snl/noticia.asp?n=34

 

PORTAIS E BUSCADORES

Vieiros
http://www.vieiros.com

U-lo
http://www.u-lo.com/

Xanela
http://www.xanela.com/

GaliciaCity
http://www.galiciacity.com/G_index.html

 

Portais e buscadores galegos:

[Subir]

Outros buscadores:

[Subir]

Enderezos institucionais:

[Subir]

Universidades públicas galegas:

[Subir]

Xornais ou revistas galegos:

[Subir]

Editoras e librerías galegas:

[Subir]

Recursos educativos en inglés:

[Subir]

Recursos educativos en francés:

[Subir]

Recursos educativos para educación infantil e primaria (ver tamén o apartado Xogos na Rede):

[Subir]

Recursos educativos de lingua, literatura e cultura galegas:

[Subir]

Recursos educativos sobre música:

[Subir]

Recursos educativos para física e química:

[Subir]

Recursos educativos para tecnoloxía:

[Subir]

Recursos educativos para ciencias naturais:

[Subir]

Recursos educativos para matemáticas:

[Subir]

Recursos educativos sobre lingua española:

[Subir]

Recursos educativos sobre latín e grego:

[Subir]

Recursos educativos sobre xeografía, historia e filosofía:

[Subir]

Recursos educativos para educación física:

[Subir]

Recursos educativos para cociña e pastelaría:

[Subir]

Recursos educativos para a rama sanitaria:

[Subir]

Orientación educativa:

[Subir]

Xogos na Rede:

[Subir]

Centros educativos galegos non universitarios:

[Subir]

Recursos educativos en xeral:

[Subir]

Recursos para pais e nais:

[Subir]

Recursos sobre APAs e ANPAs:

         [Subir]

Diccionarios, glosarios e libros de estilo en galego:

[Subir]

Diccionarios noutras linguas:

[Subir]

Outros recursos:

[Subir]