AS-PG galego21.net galego21.net galego21.net CIG-Ensino
Concello de Ferrol Concello de Pontevedra Concello de Vigo Concello de Santiago Concello de Lugo
Participación do Obradoiro de pais e nais
¿Que é Ciberlingua?
¿Que facemos?
¿Que fixemos?
Recursos Educativos
Dosier de Prensa
Contacta connosco

 

Rematados xa os Obradoiros de nais e pais, presentamos os resultados de participación de todos os obradoiros desenvoltos nos 5 concellos. O número total de participantes foi de 65.

Obradoiros de Nais e Pais
Concello
Data
Número de Participantes
Ferrol 18 a 27 de Feb
15
Santiago 18 a 27 de Feb
18
Lugo 18 a 28 de Feb
10
Pontevedra 21 a 31 de Xan
14
Vigo 18 a 27 de Feb
8