AS-PG galego21.net galego21.net galego21.net CIG-Ensino
Concello de Ferrol Concello de Pontevedra Concello de Vigo Concello de Santiago Concello de Lugo
¿Que fixemos?
¿Que é Ciberlingua?
¿Que facemos?
¿Que fixemos?
Recursos Educativos
Dosier de Prensa
Contacta connosco

 

Chat coa Atleta Soidade Castro
O profesorado pode preinscribir aos seus alumnos/as nas Sesións de Ciberlingua
Resultados de participación dos Obradoiros de Nais e Pais
Resultados de participación de todos os Obradoiros do profesorado
Datas e Lugares onde se celebraron os Obradoiros de pais e nais
Datas e Lugares onde se celebraron os Obradoiros para o Profesorado
Feira da Infancia e Xuventude en Vigo
Resultados de participación do Obradoiro do profesorado celebrado en Pontevedra entre 10-14 de Decembro de 2001
Obradoiros para o Profesorado en Vigo, Santiago e Lugo celebrados do 26 ao 30 de Novembro
Obradoiros para o Profesorado en Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra e Vigo entre os días 16 a 23 de Novembro
Curso de Formador de Formadores de Ciberlingua que se celebrou en Santiago de Compostela.
Estivemos seleccionando aos monitores que van impartir os Obradoirios e Sesións de Ciberlingua e preparando o Curso de Formador de Formadores.
Logo da Presentación Nacional de Ciberlingua estivemos presentando o proxecto á Comunidade Educativa e á prensa de cada Concello participante.
Presentación nacional de Ciberlingua en Santiago onde se firma o convenio entre as entidades participantes. Aquí poderás atopar o texto do convenio.
Planificación e xestión de Ciberlingua.