AS-PG galego21.net galego21.net galego21.net CIG-Ensino
Concello de Ferrol Concello de Pontevedra Concello de Vigo Concello de Santiago Concello de Lugo
¿Que é Ciberlingua?
¿Que é Ciberlingua?
¿Que facemos?
¿Que fixemos?
Recursos Educativos
Dosier de Prensa
Contacta connosco

 

Ciberlingua é un proxecto de normalización lingüística dirixido á mocidade que vai usar como instrumento as ferramentas informáticas existentes en galego.

As entidades que participan no seu desenvolvemento son os Concellos de Ferrol, Lugo, Pontevedra, Santiago e Vigo así como a CIG-Ensino, AS-PG e galego21.net.

Búscase a extensión do uso do galego no eido da informática, nomeadamente na Internet dentro das comunidades educativas dos concellos.

O manexo das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) que impón a dinámica social, require unha "nova alfabetización".
Unha porcentaxe significativa de nenos e xoves está accedendo a esa segunda alfabetización a través da educación informal. Xa que logo, o reto está tanto en evitar o desfase escola-sociedade coma en que o ensino público xogue un papel "equilibrador" para evitar a exclusión social e doutro tipo no acceso ás TIC.

Ciberlingua é unha actuación dirixida a popularizar, dende o galego, o uso das TIC tanto nas comunidades educativas coma nos contornos e lugares de relación dos rapaces e rapazas.

Trátase dunha iniciativa que vai chegar ao profesorado, ao alumnado,e a pais e nais do1º ciclo da ESO. Aos cales se pretende formar para ser creadores de contidos, e non meros receptores dun espacio propio, galego e en galego, de comunicación.