AS-PG galego21.net galego21.net galego21.net CIG-Ensino
Concello de Ferrol Concello de Pontevedra Concello de Vigo Concello de Santiago Concello de Lugo
Dossier de Prensa da Presentación Nacional
¿Que é Ciberlingua?
¿Que facemos?
¿Que fixemos?
Recursos Educativos
Dosier de Prensa
Contacta connosco

 

Edicións Dixitais

Vieiros.com 23 de Xaneiro de 2002
Xornal.com 13 de Outubro de 2001
Pegaso.org 11 de Outubro de 2001
Vieiros.com 9 de Outubro de 2001
Culturagalega.org 4 de Outubro de 2001
Redada 3 de Outubro de 2001
Pegaso.org 27 de Setembro de 2001
Culturagalega.org 27 de Setembro de 2001

Galego.org

27 de Setembro de 2001

El Progreso

27 de Setembro de 2001

Vieiros.com

27 de Setembro de 2001

Faro de Vigo

27 de Setembro de 2001

Diario de Ferrol

27 de Setembro de 2001

El Correo Gallego

27 de Setembro de 2001

El Correo Gallego 26 de Setembro de 2001
Xornal.Vigo.org 26 de Setembro de 2001

La Voz de Galicia

5 de Setembro de 2001

Pegaso.org

4 de Setembro de 2001

Edicións en Papel

ABC 17 de Novembro de 2001
O Correo Galego 27 de Setembro de 2001
El Correo Gallego 27 de Setembro de 2001

A Nosa Terra

27 de Setembro de 2001

El Ideal Gallego

27 de Setembro de 2001

La Voz de Galicia

27 de Setembro de 2001

Diario de Pontevedra

27 de Setembro de 2001

Diario de Pontevedra 26 de Setembro de 2001

Boletín da AS-PG

Setembro de 2001